Targa Tööstuse lahendused

Tark Tööstus OÜ keskendub Eesti tööstusettevõtete terviklikule digitaliseerimisele.
Meie meeskonnal on aastate pikkune kogemus nii automaatika, robootika ja erinevate tööstuslike digitaliseerimislahendustega kui ka tarkvaraliste lahenduste, andmeplatvormide ehitamisega ja masinõppe loomisega.

Meie kliendid

“Tark Tööstus ekspertide näol on tegu oma ala süvitsi tundvate professionaalidega. Oma laialdase kogemuste pagasi ja praktiliste teadmistega on nad olnud meile heaks koostööpartneriks ettevõtte protsesside lahti mõtestamisel ning kogutavate andmete rakendamisel paremate juhtimisotsuste tegemiseks. Eriti hindan Targa Tööstuse fookust näha ja leida võimalusi kuidas ettevõtte ressursse äri kasvatamise nimel paremini tööle panna, ehk nende töö ei sisalda „nice to have“ arendusi vaid ettevõttele reaalselt kasu toovaid rakendusi.”

Marek Hirs Rait AS Tootmisjuht

Digipööre

Miks?

Kliendi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust enda digitaliseerituse hetkeolukorrast ja saada ülevaatlik pilt, millised digitaalsed tehnoloogiad toetavad ettevõtte pikaajalisi eesmärke. Digitaliseerimise teekaardi koostamise käigus antakse ülevaade ettevõtte ärimudelist, tarneahelast ning tootmise osutamise äriprotsessidest.

Kuidas?

Teekaardi loomiseks on tähtis mõista:
• Ettevõtte eesmärke
• Ettevõtte hetkeolukorda
• Aktiivseid või planeeritud tegevusi

Koostamise käigus tuuakse välja peamised protsessid, nende kitsaskohad ja potentsiaalsed jätkutegevused. Potentsiaalsed lahendused võivad sisaldada:
• automaatika- ja robootikasüsteemid;
• tarkvaralised ja füüsilised süsteemid;
• pilvandmetöötlus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus;

Teekaart

Teekaart on aluseks digipöörde toetuse taotlemisel. Võtame aluseks EAS-i hea tava​

Hanked

Tuvastatud prioriteetsete kitsaskohtade kohta loome hankedokumentatsiooni, eelanalüüsi dokumendid ja juhime hankimist.

Juurutus

Veendume, et lahendus toetab ettevõtte digitaliseerimise tervikpilti. Toetame lahenduste elluviimist. Paigaldame ja integreerime juhtimistarkvarad (MES, SCADA). Defineerime ja viime läbi vastuvõtutestid (FAT, SAT)

Kratt kogub andmed

Automatiseerimine vajab andmeid.

Info tuleb sensoritest.
Muundame analoog signaali digitaalseks
Saadame andmed serverisse
Salvestame andmebaasi

Edasi:

OEE ja teiste mõõdikute visualiseerimine
Vigade korral juurpõhjuse analüüs
Otsustusprotsessi automatiseerimine SCADA abil

Andmebaas salvestab

Sensorid näitavad süsteemi olekut.
Historian salvestab selle ning teeb taasesituse võimalikuks.

  • Sensorite hetkeolek
  • Kontroll-limiidid ja teavitused
  • Rikke korral sensoriandmete analüüsimine

Visualiseerimine ja raporteerimine

Tark Tööstus OÜ

info@tarktoostus.ee
Martin Karu
martin@tarktoostus.ee
Lauri Eensalu
lauri@tarktoostus.ee